Historia

Eriksgården har under elva generationer brukats av samma släkt. Idag brukas gården av Maria och Rickard där Maria är den elfte generationen. Namnet Eriksgården har gården fått först i modern tid och det kom sig av att Marias farfar hette Erik. Gårdens fastighetsbeteckning är Hörr 4:1. Fram till 1927 ägdes Eriksgården, tillsammans med flera andra gårdar i byn, av familjen Piper på Högestad fideikommiss. Men 1927 köpte Marias gammelfarfar loss gården till privat ägo.

De byggnaderna som idag inrymmer gårdsbutik och restaurang/café har under årens lopp bebotts av diverse folk och fä. Hästar, kor, får, getter, grisar, drängar och pigor, förr i en salig blandning och på senare tid lite mer organiserat. Fram till 2008, då vi påbröjade renoveringen till nuvarande verksamhet, fanns det en integrerad grisproduktion i husen. Vi som driver verksamheten hoppas så klart på att våra barn bli den tolfte generationen.